ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban ÁFF) a Farkas Borszaküzlet által üzemeltetett www.farkaspinceszet.ro oldalon elérhető szolgáltatásainak igénybe vevője általi használatának feltételeit tartalmazza. Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

 

A Farkas Borszaküzlet, mint az farkaspinceszet.ro online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Farkas Borszaküzlet rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet az farkaspinceszet.ro erre a célra szolgáló felülete, a Farkas Borszaküzlet által küldött hírlevél vagy valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata megjelenik az oldalon, az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre megvizsgálni az farkaspinceszet.ro honlapon. A Felhasználó/Vásárló jogosult az Általános Felhasználási Feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a honlapon.

 

Az alábbi fogalmak a jelen ÁFF-ben a következők szerint értelmezendők:
Felhasználó: az a 18. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki az farkaspinceszet.ro oldal tartalmához hozzáfér;

 

Ügyfél: az a Felhasználó, aki az farkaspinceszet.ro oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal az farkaspinceszet.ro Általános Felhasználási Feltételeit. Természetes személyek esetén a regisztráció feltétele a 16. életév betöltése.

 

Vásárló: az az Ügyfél, aki az farkaspinceszet.ro oldalon a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le. Természetes személy esetén feltétel a 16. életévbetöltése.

 

Saját fiók: az Ügyfél az farkaspinceszet.ro oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre neve, e-mail címe és jelszó megadásával. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le az farkaspinceszet.ro-n, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre. A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó rendelésszámot, és releváns dokumentumokat (garancialevél, számla, stb.). A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben a Farkas Borszaküzlet tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet az farkaspinceszet.ro használatából kizárni. a Farkas Borszaküzlet jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet az farkaspinceszet.ro használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél visszaélésszerűen használja az farkaspinceszet.ro platformot, illetve annak a szolgáltatásait. A platform visszaélésszerű használatának minősül például, ha az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.

 

Kosár: A Vásárló/Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Vásárló/Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában, vagy egy későbbi időpontban. Amennyiben a Kosárba helyezett termékeket a Vásárló/Felhasználó a kosárba helyezés időpontjában nem kívánja megrendelni, azokat figyelemmel kísérheti az Eladótól kapott Kereskedelmi Értesítéseknek köszönhetően.

 

Weboldal: a www.farkaspinceszet.ro weboldalon és aloldalai alatt található online webbolt.

 

Termékek: minden olyan, a honlapon feltüntetett termék amely vonatkozásában az Ügyfél a honlapon a megrendelését leadhatja.
Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a honlapon megjelenített termékek megvásárlása tárgyában a jelen ÁFF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: román vagy magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

 

Tartalom:
• minden olyan adat amely a weboldalon látható és hozzáférhető;
• minden olyan e-mail amelyet az Eladó a Vásárlónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;
• az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;

 

Hírlevél (newsletter): elektronikus úton a Farkas Borszaküzlet által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely az farkaspinceszet.ro oldalt érintő változásokról/újdonságokról, az farkaspinceszet.ro-n megjelenített termékekről, promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;

 

Megrendelés: a Vásárló a weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít; a Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján keresztül.

 

Kosárérték: egy megrendelésben a megrendelni kívánt termékek vételárának összege, csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg.

 

Értékelés: Ügyfél által valamely termékről vagy szolgáltatásról írt, a terméklapon megjelenített vélemény;
Minősítés: termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos elégedettséget kifejező, a terméklapon csillagok formájában megjeleníthető értékelési forma;
Hozzászólás: a terméklapon megjelenített vélemény vagy megjegyzés, mely egy Értékeléshez vagy egy másik hozzászóláshoz kapcsolódik.

 

MEGRENDELÉS
2.1. Saját fiók
2.1.1. A weboldalon történő Megrendeléshez a Felhasználónak/Ügyfélnek a weboldalon Saját fiókot kell létrehoznia neve, e-mail címe és jelszó megadásával.
2.1.2. Amennyiben a Felhasználó saját fiók használata nélkül megrendelést ad le, a megrendelés során megadott adatokkal saját fiókot hoz létre.

2.2. Megrendelés leadása
2.2.1. A weboldalon keresztül az Ügyfél/Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.
2.2.2. Az Ügyfél jelen ÁFF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést.
2.2.3. A megrendelés véglegesítésével az Ügyfél/Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

 

2.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte
2.3.1. Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza.

 

Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 96 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

 

A megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását.

 

2.3.2. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

 

2.3.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést indokolás nélkül elutasítsa. Az Eladó jogosult továbbá arra, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.

 

2.3.4. a Farkas Borszaküzlet a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:
• Ha a Vásárló a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére;
• Ha a Vásárló a megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg;
• Ha a Vásárló a megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, és nem járul hozzá a vételár Vásárló által megadott bankszámlára történő banki átutalás formájában történő visszatérítéséhez, akkor a vételár visszatérítése postai úton történik.

 

2.3.5. Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

 

2.3.6. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

 

2.3.7. Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:
• amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
• amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
• ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;

 

SZÁLLÍTÁS
3.1 Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt terméket – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített romániai szállítási címre eljuttatja.
3.2 Az Eladó biztosítja a megrendelt termék megfelelő csomagolását.
3.3 Az Eladó a szállítást kizárólag romániai címre vállalja.
3.4 Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.
3.5. A Termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt Termékek kézbesítésekor a futár jelenlétében történik a Vásárló által. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a futár jelenlétében köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a Vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadni, és a Terméket – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldeni.

 

A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA
4.1. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

 

SZÁMLÁZÁS
5.1. A weboldalon szereplő termékek árai lejben értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.
5.2 A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.
5.3 Amennyiben a Saját fiókban a számlázással összefüggő információk – beleértve a kiállított számlát/számlákat – több mint negyvennyolc (48) órán át nem érhetőek el, úgy a Vásárló erről írásban tájékoztathat bennünket.

 

ELÁLLÁS JOGA
6.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.
6.1.1. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja
6.1.2. Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót, azaz azzal szemben, akitől a terméket vásárolta.
6.2. a Farkas Borszaküzlet a Vásárlói számára a weboldalon megvásárolt Termékek vonatkozásában azok átvételétől számított 30 napon belül termék-visszaküldési lehetőséget biztosít a weboldalon található feltételek szerint.
6.3. A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:
• a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottunk elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
6.4. a Farkas Borszaküzlet fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 30 napos termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 30 napos termék- visszaküldéssel való visszaélést illetően.

 

JÓTÁLLÁS
7.1. Minden termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással
7.2 A termékek esetében önkéntes jótállást vállalunk
7.3 Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel.

 

FELELŐSSÉG
8.1. Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.
8.2. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait.

 

ÉRTÉKELÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK ÍRÁSA
9.1 A Megrendelést követő 14 nap elteltével a Vásárlótól az Eladó az általa megvásárolt termék értékelését kérheti, a részére a Saját fiókjában megadott e-mail címére küldött e-mail útján. Ezen értékeléssel a Vásárló elősegíti más Ügyfelek/Felhasználók megfelelő tájékoztatását, új szolgáltatások fejlesztését, részletesebb termékleírások készítését. Az értékelés leadása önkéntes, az Eladó nem vállal kötelezettséget a leadott értékelések mindenkori elemzéséért és megjelenítésért.
9.2 Az értékelések, hozzászólások, kérdések és válaszok feltöltése az Ügyfelek kérdései és válaszai” és az „értékelések” menüpontban történik. Az információk lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek és a termék tulajdonságaival vagy használatával kapcsolatosak.
9.3 Az értékelés/hozzászólás feltöltésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy ezt a tartalmat akár módosítva, moderálva a weboldal üzemeltetője, felhasználja promóciós és/vagy bármely egyéb célra.
9.4 Az értékelés/hozzászólás feltöltésével a Felhasználó elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és az értékelés/hozzászólás megírásakor ezeket betartja:
• a Felhasználó kizárólag a termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos;
• tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása;
• a Felhasználó felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait;
• az értékelésekben/hozzászólásokban tilos reklámot, hirdetést, az Eladó tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni;
• az értékelésekben/hozzászólásokban a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló tájékoztatására szolgál, az Eladóval történő kommunikációra nem használható.

 

A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén az Eladó jogosult a Felhasználó értékelését részben vagy egészben törölni.